an


an
-, umbmäärane artikkel täishäälikuga algava sõna ees

English-Estonian dictionary. 2013.

Synonyms: